Članek
Tveganje revščine in socialne izključenosti je v EU velik problem, ki prizadene 21,7% prebivalcev!
Objavljeno Jun 20, 2023

Še posebej ranljivi so ljudje s telesno ali duševno oviranostjo. Med njimi jih je kar 29,7 % izpostavljenih tveganju.

V državah članicah EU se deleži ljudi z in brez invalidnosti, ki so izpostavljeni tveganju močno razlikujejo. Najvišja razlika med deležem je bila zabeležena na Irskem, najmanjša razlika pa v Grčiji.

Čeprav obstajajo razlike med državami, je jasno, da je potrebno storiti več za zagotavljanje enakih priložnosti in zaščito pred revščino in socialno izključenostjo invalidov. 💙

Podrobneje si lahko preberete na povezavi👉 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20221214-2 "

#globalneprakse