Članek
Cementarna Salonit Anhovo vodi pot k trajnostni preobrazbi
Objavljeno Aug 31, 2023

Zastavili so si ambiciozen cilj: do leta 2035 postati ogljično nevtralni v proizvodnji cementa. 💪

S postavitvijo sončnih elektrarn na svojih površinah je Salonit Anhovo dodatno okrepil svoj trajnostni prispevek, s ciljem razširiti ga na druge predele kamnoloma in območje stare cementarne ter izkoristiti odpadno toploto za električno energijo. 🌞
Njihova zgodba je lahko nvadih in spodbuda ostalim podjetjem, da se podajo na podobno pot in prispevajo k zeleni prihodnosti, kakršno si želimo vsi. 🌎

#trajnost #energije #inovacije #trajnostnirazvoj #Slovenija #dobreprakse #okolje #varstvookolja #zelenaprihodnost

Podrobneje pa na povezavi:

#domačeprakse